kallbada

Fördelar med att vinterbada

Allt fler hänger på hälsotrenden att vinterbada men vad är det som händer i kroppen när man kallbadar? Är det verkligen så där härligt som många influensers och kändisar visar på sociala medier? Vilka fördelar finns det med  att vinterbada?

Enligt många erfarna vinterbadare så finns det inget bättre än känslan efter att ha vinterbadat. De hävdar att de känner sig mer levande, glad och pigga och att de därför längtar till vinterbadssäsongen.

Men hur är det att ta det där första steget att bli vinterbadare? Är hälsoeffekterna verkligen så bra att det är värt att hoppa i det där kalla, mörka vattnet en kulen dag? Vad bör jag tänka innan jag hoppar i? Vad säger forskningen om att kallbada?

Hur gör man när om man vill börja vinterbada?

Börja försiktigt tidigt på våren eller på hösten och vänj dig gradvis. Värm gärna upp dig innan med exempelvis att basta IR-bastu. Värmeenergin från den infraröda bastun tränger djupt ner i muskulaturen och lederna, vilket innebär att kroppen värms upp inifrån och ut, till skillnad från traditionell bastu där värmen kommer utifrån.

Stanna inte i vattnet särskilt länge, 5-20 sekunder kan räcka och doppa inte huvudet om du är nybörjare. Vinterbad aldrig ensam och börja inte simma förrän andningen lugnat ner sig.

Vad händer i kroppen när man hoppar i iskallt vatten

Att sänka sig ner i kallt vatten är en form av stress för kroppen. Stressreaktionen som sker som svar på detta innebär bland annat att man börjar andas snabbare och häftigare. Vissa kan uppleva att de börjar hyperventilera, alltså andas okontrollerat, när de kommer i kontakt med det kalla vattnet. Stresshormoner frisätts som får hjärtat att slå snabbare, blodtrycket ökar lite och blodkärlen dras samman för att minska värmeförluster.

Fördelar med att vinterbada?

Många av hälsofördelarna är de samma som man får av att basta i Nordic Relax IR-bastu.

Ökar immunförsvaret

Vinterbadning är känd för att stärka immunförsvaret. När kroppen utsätts för extrem kyla, ökar produktionen av vita blodkroppar, vilket i sin tur ökar kroppens förmåga att bekämpa sjukdomar och infektioner. De regelbundna dopparna i kallt vatten kan hjälpa dig att förbli friskare under vintermånaderna och minska risken för vanliga förkylningar och influensa. Har du bastat IR-bastu innan vinterbadet, har ditt immunförsvar redan påbörjat att påverkas positivt innan badet.

Förbättrar cirkulationen

Vinterbadning kan vara ett effektivt sätt att förbättra blodcirkulationen. När du doppas i kallt vatten, reagerar kroppen genom att skicka blod till de inre organen för att hålla dem varma. När du sedan kliver upp ur vattnet, ökar blodflödet till ytan av huden och till musklerna, vilket kan hjälpa till att lindra värk och smärta.

Ökar mental styrka och stresshantering

Att ta sig igenom den initiala kylan och känslan av obehag vid vinterbadning kan vara en verklig utmaning för de flesta människor. Detta kan dock vara ett utmärkt tillfälle att träna din mentala styrka och förmåga att hantera stress. Många vinterbadare rapporterar att de känner sig lugnare och mer avslappnade efter varje dopp, vilket kan hjälpa till att minska daglig stress och ångest.

Om du inte fastnar för att vinterbada så kan du i stället IR-basta för att reducera stress. Om du IR-bastar i grönt ljus kan detta verka lugnande medan det röda ljuset verkar energigivande.

Bidrar till god sömn

Ett vinterbad, särskilt på kvällen, kan bidra till att förbättra din sömnkvalitet. Den kalla temperaturen sänker kroppstemperaturen, vilket gör det lättare att somna och få en djupare och mer avkopplande sömn.

Gemenskap och sociala fördelar

Vinterbadning är ofta en social aktivitet där människor samlas vid stranden eller i speciella vinterbadklubbar. Detta främjar social interaktion och gemenskap, vilket kan vara avgörande för vår mentala och emotionella välmående.

Finns det några nackdelar med att vinterbada

Det kalla vattnet kan bidra till att blodkärlen dras ihop, vilket gör att blodflödet saktar ner. Detta kan vara farligt för personer med kardiovaskulära sjukdomar eller högt blodtryck, då risken att drabbas av hjärtstopp eller stroke ökar.

Vad säger forskningen om kallbad – bra eller dåligt?

Enligt en artikel från 2023 på KRY så har norska forskare analyserat 104 genomförda studier om kallbad med slutsatsen att det verkar finnas positiva hälsoeffekter både fysiologiskt och psykologiskt, men att det behövs mer forskning inom området. Här är några av de positiva effekterna av kallbad man sett i studien:

• Adrenalinet stiger, vilket medför en känsla av triumf, både under och efter kallbadet.
• Adrenalinet kan också ge en smärtlindrande effekt, speciellt för personer med reumatism och fibromyalgi.
• Ökad mängd brunt fett har setts, vilket eventuellt kan förhindra övervikt och fetma.
• Kroppen ökar sin känslighet för insulin, vilket eventuellt kan minska riskerna för diabetes typ 2.
• Antal endorfiner ökar – ett hormon som får oss att må bra. Många säger sig få en ökad livskvalitet av kallbad, med förbättrat humör och starkare självförtroende.
• Dopaminet ökar – ett hormon som kan minska stress.
• Kallbad upplevs motverka trötthet, nedstämdhet och utmattning.

Hur reagerar kroppen på kallbad?

kvinna kommer upp ur kallbadNär vi utsätter vår kropp för kyla svarar kroppen genom att aktivera vår så kallade flykt- eller kamprespons. Den triggas av stress, till exempel när vi är i fara – eller när vi badar i iskallt vatten. När flykt- eller kampresponsen kickar in frigörs stresshormonet noradrenalin – ett förstadium till adrenalin. Det bidrar bland annat till en ökad koncentrationsförmåga, vilket gör att vi bättre kan hantera stress.

 

Ett kallbad kan också utlösa ett mer kraftigt adrenalinpåslag, som kan ge både eufori och smärtlindring, vilket ger en fysiologisk förklaring till varför många personer upplever en ökad livskvalitet och minskad smärta både under och efter ett kallbad.

När vi badar kallt aktiveras inte bara adrenalinet och flykt- eller kampresponsen, utan också kroppens temperaturhöjande processer. Till en början signalerar kroppen till hjärtat att börja slå snabbare och snabba upp andningen, som ett sätt att värma upp kroppen. Detta motverkar trötthet och gör att många känner sig mer pigga och mer aktiva efter ett kallbad.

Det har också setts att fettförbränningen ökar av kallbad. I kyla ökar och aktiveras det “nyttigare” bruna fettet i kroppen, som har i uppgift att producera värme. För att producera värme behöver det bruna fettet bränna energi och kalorier, vilket gör att överskottsenergin som lagras som det “onyttiga” vita fettet i kroppen, minskar. I vilken utsträckning kallbad kan förbränna fett eller förhindra övervikt och fetma är dock inte säkerställt ännu.

Kall dusch istället för att vinterbada?

I en artikel från 2018 i Harvard Business Review av Alison Beard skrev man om en studie som gjordes 2015 med inriktning på effekten av att duscha kallt relaterat till sjukfrånvaro, livskvalitet och arbetsproduktivitet. Studien genomfördes på 3000 personer där experimentgruppen fick i uppgift att avsluta sin morgondusch med kallt vatten under 30, 60 eller 90 sekunder under en period på 30 dagar. Studien ägde rum under perioden 1 januari – 1 april och vattentemperaturen uppgick till 10–12 grader. Deltagarna i experimentgruppen hade inte tidigare duschat kallt på regelbunden basis. Kontrollgruppen ändrade inte sina duschvanor utan fortsatte med samma duschrutiner som tidigare.

Kalla duschar minskade sjukfrånvaron

Forskarna jämförde arbetsnärvaro för de olika grupperna under perioden. I genomsnitt var alla i gruppen som duschade kallt frånvarande 29% färre dagar än personer i kontrollgruppen. De i experimentgruppen som också deltog i regelbunden fysisk träning minskade sin sjukfrånvaro med i genomsnitt totalt 54%. Däremot hade antalet sekunder deltagarna duschade kallt ingen inverkan på slutresultatet.

Studien kunde inledningsvis se en förbättrad livskvalitet hos experimentgruppen, men denna trappade av under studiens gång. Man såg inte heller någon upplevd ökning av arbetsproduktivitet även om en ökad närvaro på arbetet skulle kunna tala för det.

Sjukdomssymptomen var oförändrade

Deltagarna i experimentgruppen rapporterade att de hade sjukdomssymptom lika många dagar i genomsnitt som de människor som duschade normalt, men antingen var deras symptom mindre allvarliga eller så upplevde de sig mer fyllda av energi och kunde fungera bättre på arbetsplatsen.

Fortsätta duscha kallt efter studie?

Efter genomförd studie fick experimentgruppen frågan om de skulle fortsätta att ta kalla duschar. 91% svarade ja och sedan fortsatte i realiteten två tredjedelar med att duscha kallt.

Sammanfattning

Det finns många fördelar med att vinterbada och gärna i  kombination med att basta IR-Bastu. Fördelar som visat sig vid vinterbadning: stärker immunförsvaret, förbättrar blodcirkulationen, ökar mental styrka och stresshantering samt bidrar till god sömn.

Börja försiktigt tidigt på våren eller på hösten och vänj dig gradvis. Vinterbada aldrig ensam och har du kardiovaskulära sjukdomar eller högt blodtryck bör du undvika att vinterbada. Forskning visar att det verkar finnas positiva hälsoeffekter både fysiologiskt och psykologiskt, men att det behövs mer forskning inom området.

Fastnar du inte för att vinterbada kan du med fördel IR-basta istället och kan uppleva många av de fördelar som vinterbadning gör.